szkolenia budowlane

szkolenia techniczne, teoretyczne i praktyczne ;budowlane, geotechniczne, ekologiczne

geotechnika, wzmocnienie słabonośnego podłoża, wzmocnienie gruntów

Akademia GeoHub – szkolenia techniczne 

Prawidłowa weryfikacja podłoża budowlanego na  etapie prowadzonych prac ziemnych jest często kluczem do uniknięcia wielu opóźnień i kłopotów. Ważna jest wiedza związana z zasadami zlecania dokumentacji geologicznej i geotecznicznej (dla późniejszej… więcej
 
Ujednolicenie obowiązujących norm geologicznych i geotechnicznych było niezbędnę w ramach unifikacji. Wprowadzenie eurocodów wprowadza zmiany od podstawowej nomenklatury i opisu gruntów aż po problemy związane z nowymi współczynnikami i…więcej
Geosyntetyki (wybrane rodzaje) coraz powszechniej są stosowane na placach budów w każdej dziedzinie budownictwa. Producenci zachwalają ich niezawodność oraz podniesienie parametrów nośnosci względem mniejszej ilości użytego kruszców czy więcej

Najbliższe szkolenia budowalne

KALENDARZ SPOTKAŃ 
zapytaj

zapytaj o inne szkolenia techniczne/geotechniczne

zapytaj

Geo-hub to hub techniczny (centrum wiedzy i edukacji) w zakresie techniki budowlanej: budownictwa ogólnego i budownictwa specjalnego m.in. lądowego i wodnego, ochrony środowiska, ochrony przeciwpowodziowej oraz geotechniki. Naszym celem jest podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji inżynierów, kadry kierowniczej oraz specjalistów administracji rządowej. Dodatkowym obszarem naszej działalności jest organizowanie szkoleń produktowych i konferencji technicznych i specjalistycznych.