Geotechnika dla budowlańców część I

szkolenie teoretyczne i praktyczne ; prowadzone przez doskonałych fachowców – praktyków

badanie podłoża gruntowego, sondowanie, oznaczenie stopnia wilgotności gruntu, badanie proctora, sonda SPT, sonda CPT

 OPIS SZKOLENIA:
Prawidłowa weryfikacja podłoża budowlanego na etapie prowadzonych prac ziemnych jest często kluczem do uniknięcia wielu opóźnień i kłopotów. Ważna jest wiedza związana z zasadami zlecania dokumentacji geologicznej i geotecznicznej (dla późniejszej weryfikacji merytorycznej i kosztowej dla prowadzonych później inwestycji), a także umiejętność rozpoznawania grup gruntów potencjalnie nienośnych i problematycznych (często w postaci soczewek lub przewarstwień nieuwzględnionych w dokumentacjach geotechnicznych). W naszym szkoleniu skupimy się też na gruntach wbudowywanych w nasypy (jakości i metodach weryfikacji pomiarów)

 

 JEGO CELE:
Szkolenie skierowane dla projektantów, asystentów projektantów i inżynierów, a także dla osób zarządzających inwestacjami budowlanymi zainteresowanych poszerzeniem wiedzy budowlanej o:
– znajomośc podstawowych rodzajów gruntów (wg nowej i starej nomenklatury normowej) i ich makroskopowego rozpoznawania
– zasady zamawiania dokumentacji geotechnicznych i sposoby określania kategorii geotechnicznych
– zasad ustalania parametrów geotechnicznych w terenie i poza nim
– wpływu zmienności parametrów gruntów budowlanych na projektowanie geotechniczne

 ELEMENTY DODATKOWE:
Możliwość zorganizowania szkolenia w oparciu o sprzęt laboratoryjny lub szkolenia wyjazdowego w Polsce lub zagranicą.

 ZASADY ORGANIZACJI:
Szkolenie na zamówienie dla grupy/firmy w oparciu o specyfikę/specjalizację branży lub wg kalnendarza oferty

więcej

szkolenia budowalne, szkolenia geotechniczne, szkolenie produktowe, konferencje sponsorowane oraz spotkania branżowe

więcej