Optymalizacja kosztów wzmocnienia nienośnego podłoża budowlanego

szkolenie teoretyczne ; prowadzone przez doskonałych fachowców, których wiedza i doświadczenie poparta jest sukcesami zawodowymi

wzmocnienie s łabonośnego podłoża, wymiana gruntu, projektowanie pali

 OPIS SZKOLENIA:

Obecnie prowadzone i planowane inwestycje realizowane są w coraz trudniejszych warunkach gruntowo-wodnych, co przysparza kłopotów, opóźnień oraz kosztów dodatkowych. Nieuniknione są prace odwodnieniowe, a także potencjalne wzmocnienien wytrzymałości podłoża. Metod, mających na celu ulepszenie parametrów wytrzymałościowych jest wiele. Zależą one od skali problemu, rodzaju podłoża i projektowaych konstrukcji. Pozyskana wiedza na temat sposobu podniesienia nośności podłoża budowlanego, ich efektywności, a także kosztów i czasu realizacji pozwala na weryfikację założeń na etapie projektowania, realizacji lub nadzoru.

 JEGO CELE:

Szkolenie skierowane jest dla projektantów, asystentów projektantów i inżynierów budowy, a także dla osób zarządzających inwestacjami budowlanymi zainteresowanych poszerzeniem wiedzy budowlanej o: – poznanie specyfiki i różnorodności podłoża budowlanego – zasady zamówienia badań i odbiór analizy dokumentacji geologiczno – inżynierskich a także analiza projektowa (geotechnicznych). – metody wzmocnienia podłoża geotechnicznego – metody optymalizacji kosztów wzmocnienia

 ELEMENTY DODATKOWE:

Szkolenie może mieć formę wyjazdu na ternie polski lub zagranicy w zależności od preferencji Zamawiającego. Istnieje możliwość przeprowadzenia gier strategicnzych i symulacji jako forma sprawdzająca lub aktywizująca.

 ZASADY ORGANIZACJI:

Szkolenie na zamówienie dla grupy/firmy w oparciu o specyfikę/specjalizację branży lub wg kalnendarza oferty.

więcej

szkolenia budowlane, szkolenia geotechniczne, szkolenie produktowe, konferencje sponsorowane oraz spotkania branżowe

więcej