Geotechnika i geologia w świetle nowych Eurokodów

szkolenie teoretyczne

eurocody w budownictwie
 OPIS SZKOLENIA:
Ujednolicenie obowiązujących norm geologicznych i geotechnicznych było niezbędnę w ramach unifikacji. Wprowadzenie eurocodów wprowadza zmiany od podstawowej nomenklatury i opisu gruntów aż po problemy związane z nowymi współczynnikami i zasadami obliczeń wg najnowszych Eurocodów. Narzucane nam nowe zasady są dla nas przywilejami czy problemem? Jak poradzić sobie z dostosowaniem tych wszystkich informacji do naszych potrzeb? Odpowiedzieć na te pytania i wiele innych postaramy się na szkoleniu związanym z nowymi Eurocodami i ich najważniejszymi kryteriami.

 JEGO CELE:
Szkolenie skierowane dla projektantów zajmujących się geotechniką ich asystentów, geologów, a także dla osób zarządzających inwestacjami geologicznymi, geotechnicznymi i budowlanymi zainteresowanych poszerzeniem wiedzy budowlanej o:
– zmianach w dokumentacji geologicznych i geotechnicznej wynikających z Eurocodów
– nowym nazewnictwie i zasadach związanych z opisem, rozpoznaniem makroskopowym etc gruntów
– zmianach w projektowaniu geotechnicznym narzuconych przez nowe normy

 ELEMENTY DODATKOWE:
Szkolenie może mieć element wyjazdowy na ternie polski lub zagranicy w zależności od preferencji Zamawiającego.
Możliwośc symulacji i forma sprawdzająca w formie „case-ów”.

 ZASADY ORGANIZACJI:
Szkolenie na zamówienie dla grupy/firmy w oparciu o specyfikę/specjalizację branży lub wg kalnendarza oferty.

więcej

szkolenia budowlane, szkolenia geotechniczne, szkolenie produktowe, konferencje sponsorowane oraz spotkania branżowe

więcej