wyjazdy techniczne

co to są wyjazdy techniczne?

Wyjazd techniczny to wyjazd jedno lub kilkudniowy, które zadaniem jest poszerzenie wiedzy i kompetencji zawodowych poprzez cykl spotkań temantycznych. Wykłady w ramach wyjazdu technicznego są prowadzone zarówno na odwiedzanych obiektach inżynierskich (będących elementami szkolenia) jak i poza nimi poprzez osoby prowadzące wyjazd jak i na spotkaniach z ekspertami zagranicznymi z różnych komórek danego sektora budowlanego, rządowego i administracyjnego

wyjazdy techniczne; szkolenia geotechniczne; szkolenia produktowe; konferencje sponsorowane; wskaźnik zagęszczenia; stopień plastyczności; stopień zagęszczenia; wilgotność gruntu; torfy; specjalistyczne, produktowe; wyjazdy dla geotechników, budowlańców, meliorantów; zarządzanie gospodarką wodną

wyjazdy techniczne – zalety:

– pozyskiwanie wiedzy i korzystanie z doświadczenia zachodnich specjalistów i ekspertów

– bazowanie na sprawdzonych technologiach

– nawiązywanie nowych kontaktów

– wymiana wzajemnych doświaczeń

wyjazdy techniczne

Zdobywanie wiedzy możliwe jest również przez korzystanie z wzorców projektów inżynierskich realizowanych lub istniejących. „Podglądania” nowczesnych rozwiązań na etapie ich budowy lub analiza ich funkcjonalności i ewalucacja zastosowanych rozwiązań na obiektach już istniejących. Naszym celem jest też kontaktowanie się z komórkami odpowiedzialnymi za dany typ inwestycji z ramienia Państwa, w którym działania te przebiegają. Tak na przykład dysponujemy kontaktami do ośrodków zajmujących się zarządzaniem gospodarką wodną (melioracją), budową i zarządzaniem składowisk odpadów czy inicjatyw pro-ekologicznych. Poza częścią merytoryczną dbamy o to, by z każdego kraju poznać jego kulturowy i krajobrazowy tygiel różnorodności.

zapytaj

zapytaj o wyjazd techniczny dla Ciebie lub Twoje firmy

zapytaj