PDF – POBIERZ 

szkolenia broszura_work in progress

 

szkolenia specjalistycznych dla branży budowlanej i architektonicznej

Wydarzenia, szkolenia, konferencje dla gmin

Szkolenia dla branży

 • Zarządzanie kryzysowe
 • POWÓDŹ W GMINIE I POWIECIE
 • 21.11.2017 KATOWICE
 • 22.11.2017 WROCŁAW
 • 23.11.2017 POZNAŃ
 • 30.11.2017 WARSZAWA 
 • Ochrona powodziowa
 • ZADANIA JST, ABY ZAPOBIEGAĆ POWODZIOM
 • 13.03.2018 KATOWICE
 • 14.03.2018 WROCŁAW
 • 15.03.2018 POZNAŃ
 • 20.03.2018 WARSZAWA 
 • Nowe Prawo Wodne
 • ZMIANY W JST A NOWE PRAWO WODNE
 • 10.01.2018 WROCŁAW
 • 11.01.2018 WARSZAWA
 • 23.01.2018 POZNAŃ
 • 24.01.2018 KATOWICE 
Wydarzenie Rodzaj Data Miejsce Odpłatność
KOMPENDIUM POWODZIOWE DLA GMIN – zmiany w przepisach i konsekwencje nowych obowiązków KONFERENCJA TECHNICZNA 29-30.11.2016r Bielsko-Biała od 690zł
TWORZENIE I IMPLEMENTACJA PLANÓW OPERACYJNYCH OCHRONY POWODZIOWEJ SZKOLENIE TECHNICZNE 09.10.2017r. Gliwice  od 600zł
KOTŁOWNIE ZBIORCZE – rozwiązanie dla wspólnot mieszkaniowych i gmin SZKOLENIE TECHNICZNE 05.04.2017 Poznań  od 600zł
KOMPENDIUM POWODZIOWE DLA GMIN I POWIATÓW ed.II KONFERENCJA OGÓLNOPOLSKA 6-7.06.2017 Bochnia od 780zł

 INFORMACJE DODATKOWE:

 • WCZEŚNIEJ – TANIEJ!!! 10% rabatu na zgłoszenie się na szkolenie do 20 dni przed terminem jego realizacji.
 • ceny podane w broszurze są cenami netto
 • każde ze szkoleń może zostać zorganizowane jako szkolenie zamknięte dla wybranej grupy odbiorców w dowolnym miejscu i terminie
 • organizujemy szkolenia produktowe (promocyjne) i konferencje sponsorowane, warsztaty doszkalające dla budowlańców, architektów i klientów firm.
 • każde ze szkoleń zamkniętych możemy połączyć w szkolenie wyjazdowe
 • nasza kadra to inżynierowie praktycy
 • podstawą wzięcia udziału w szkoleniu/seminarium jest przesłanie e-mailem lub pocztą wypełnionej karty zgłoszenia oraz dokonanie przedpłaty w wysokości 30% wartości szkolenia. Następnie na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia wymagane jest opłacenie pełnej kwoty odpłatności. Przesłanie “Karty zgłoszenia” traktowane jest jako zobowiązanie do zapłaty oraz jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją regulaminu uczestnictwa w szkoleniu. Prawidłowo wypełniona karta zgłoszenia jest pełnoprawną umową wiążącą obie strony (karta zgłoszeniowa to ostatnia strona niniejszego dokumentu).
 • karta zgłoszeniowa powinna być przesłana na adres e-mail: info@szkolenia-budowalne.pl i potwierdzony jej odbiór przez pracownika firmy GEO-HUB.

 

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ

Oferta szkoleniowa przeznaczona jest dla pracowników budowlanych i okołobudowlanych, architektów, inwestorów, inżynierów związanych z budownictwem (ze szczególnym naciskiem na aspkety: projektowe i wykonawcze) produkcję i dystrybucję materiałów budowlanych.

 1. Organizatorem szkoleń jest firma GEO-HUB Gabriela Sąsiadek, ul. Złotych Kłosów 58/112 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 937-236-31-81, REGON: 243-50-80-90 zwany dalej Organizatorem.
 2. Szkolenia znajdujące się w niniejszej ofecie organizowane są w określonych terminach i miastach w oparciu o przedstawiony harmonogram. Organizator dopuszcza zmianę miejsca oraz terminu szkolenia.
 3. Czas szkolenia jest wartością orientacyjną i w podanym czasie mogą być zawarte bloki tematyczne, 15min przerwy pomiędzy blokami zajęciowymi, przerwa obiadowa (lunch) lub inne zajęcia.
 4. Jeśli w ofercie szkolenia zawarty jest lunch/obiad to organizator ma na myśli posiłek serwowany na miejscu szkolenia, wyjście do pobliskiego lokalu/punktu gastronomicznego lub dostarczenie posiłku w postaci dania serwowanego w opakowaniach jednorazowych i przywożonych na miejsce organizacji szkolenia.
 5. Organizator dopuszcza możliwość odwołania szkolenia przy braku minimalnej ilości uczestników.
 6. Przedstawiony harmonogram szkoleń i jej opisów ma jedynie formę poglądową i nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.
 7. Warunkiem ukończenia szkolenia jest udział we wszystkich blokach tematycznych szkolenia, aktywny udział w zajęciach oraz dostosowanie się do  poleceń i zadań przekazanych przez trenerów i prowadzących.
 8. Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu/seminarium jest przesłanie e-mailem lub pocztą wypełnionej karty zgłoszenia oraz dokonanie przedpłaty w wysokości 30% wartości szkolenia. Następnie na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia wymagane jest opłacenie pełnej kwoty odpłatności.
 9. Przesłanie “Karty zgłoszenia” traktowane jest jako zobowiązanie do zapłaty oraz jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją regulaminu uczestnictwa w szkoleniu.
 10. Prawidłowo wypełniona karta zgłoszenia jest pełnoprawną umową wiążącą obie strony (karta zgłoszeniowa to ostatnia strona niniejszego dokumentu).
 11. Na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia organizator zastrzega sobie prawo do podania dokładnej lokalizacji szkolenia w zasięgu administracyjnym miasta, które wyznaczono jako miejsce jego organizacji lub odwołanie szkolenia w przypadku braku wymaganej ilości chętnych.
 12. Karta zgłoszeniowa powinna być przesłana na adres e-mail: info@szkolenia-budowalne.pl i potwierdzony jej odbiór przez pracownika firmy GEO-HUB.
 13. Ceny podane w ofercie są cenami netto.
 14. Organizatorowi przysługuje prawo do odwołania szkolenia lub zmiany daty i miejsca szkolenia.
 15. Warunki przedstawione w broszurze nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego.

Informacje dodatkowe

 • Dodatkowe informacje i pełen harmonogram wydarzenia po zgłoszeniu
 • Istnieje możliwość uczestnictwa tylko w szkoleniu technicznym lub wyjeździe technicznym
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy niewystraczającej liczbie zgłoszeń
 • wszystkie ceny są cenami netto, niniejsze informacje nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego
 • WARUNKI UCZESTNICTWA:
  Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu/seminarium jest przesłanie e-mailem lub pocztą wypełnionej karty zgłoszenia. Przesłanie “Karty zgłoszenia” traktowane jest jako zobowiązanie do zapłaty oraz jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją regulaminu uczestnictwa w szkoleniu. Prawidłowo wypełniona karta zgłoszenia jest pełnoprawną umową wiążącą obie strony.

Zapisz się

Harmonogram wydarzeń, szkoleń technicznych, budowlanych, konferencji oraz wyjazdów specjalistycznych. Zgłoszenia przyjmowane są emailowo. Wszystkie ceny są cenami netto.

Nadchodzące wydarzenia

ZMIANY W PRZEPISACH O WYROBACH BUDOWLANYCH – INTERPRETACJE PRZEPISÓW, WPROWADZONE ZMIANY I KONSEKWENCJE TYCH ZMIAN W ROKU 2016 I 2017

Forma szkolenia: wykład, dyskusja

Czas trwania: 8h

Materiały: materiały w wersji papierowej zawierające prezentacje i komentarze prowadzących

Rekomendowane: dystrybutorom, producentom, eksporterom/importerom materiałów budowlanych, pracownikom budowy odpowiedzialnych za gospodarkę materiałami budowlanymi.

Opis szkolenia: materiał przedstawiony na szkoleniu prezentuje zbiór najważniejszych informacji i przepisów związanych z wyrobami budowlanymi i zasadami wprowadzenia ich do obrotu na rynkach krajowych i zagranicznych.

Omawia tematykę zmian w ustawach, które miały miejsce i obowiązują od roku 2016 i 2017. Skupia się na konsekwencjach zmian, które wymagają nowych działań u producentów i dystrybutorów.

Relacjonuje stan faktyczny i wskazuje niezbędne działania wymuszone zmianami w ustawach.

Koszt:  650zł*

Miejsce i data szkolenia:

Poznań  22.02. 2017 Wrocław 06.04.2017 Kraków  20.04.2017 Gdańsk 16.05.2017

 

NIEZBĘDNIK PRAWA KONTRAKTOWEGO – ZASADY KONSTRUOWANIA UMÓW O ROBOTY BUDOWLANE – ASPEKTY: TECHNICZNE, PRAWNE  I FINANSOWE

Forma szkolenia: wykład, symulacja

Czas trwania: 8h

Materiały: materiały w wersji papierowej zawierające prezentacje i komentarze prowadzących

Opis szkolenia: tematyka szkolenia obejmuje zagadnienia takie jak: sposoby konstruowania umów o roboty budowlane, zabezpieczenia finansowego transakcji, kar umownych i reklamacji, opóźnień robót, zobowiązania inwestora i zobowiązania wykonawcy.

Spotkanie traktuje o zapisach w umowach, sposobie wykluczenia bądź unieważnienia poszczegolnych paragrafów w umowach, pokazuje dobre przykłady kontraktów i rekomenduje konkretne zapisy.

Koszt:  700zł*

Miejsce i data szkolenia:

Wrocław 05.04.2017 Poznań  12.04.2017 Kraków  19.04.2017  Gdańsk  17.05.2017

Prawo zamówień publicznych po zmianach w budownictwie

Forma szkolenia: wykład, dyskusja 

Czas trwania: 8h

Materiały: materiały w wersji papierowej zawierające prezentacje i komentarze prowadzących

Opis szkolenia: Szkolenia skupia się na przekazaniu najważniejszych założeń prawa o zamówieniach publicznych, koncentując się na aspektach przygotowania, przeprowadzenia i uczestnictwa w przetargach. Omawia ogólnie prawo zamówień publicznych, a także wskazuje na zmiany w ustawie oraz obowiązki i przywileje z tych zmian wynikające.

 Koszt:  700zł*

Miejsce i data szkolenia:

Poznań  23.02. 2017 i 26.04.2017 Wrocław 15.05.2017 Kraków  25.05.2017  Gdańsk  31.05.2017

 OPTYMALIZACJA KOSZTÓW WZMOCNIENIA SŁABONOŚNEGO PODŁOŻA BUDOWLANEGO

Forma szkolenia: wykład, dyskusja

Czas trwania: 8h

Materiały: materiały w wersji papierowej zawierające prezentacje i komentarze prowadzących

Opisz szkolenia: obecnie prowadzone i planowane inwestycje realizowane są w coraz trudniejszych warunkach gruntowo-wodnych, co przysparza kłopotów, opóźnień oraz kosztów dodatkowych. Nieuniknione są prace odwodnieniowe, a także potencjalne wzmocnienien wytrzymałości podłoża. Metod, mających na celu ulepszenie parametrów wytrzymałościowych jest wiele. Zależą one od skali problemu, rodzaju podłoża i projektowanych konstrukcji. Pozyskana wiedza na temat sposobu podniesienia nośności podłoża budowlanego, ich efektywności, a także kosztów i czasu realizacji, pozwala na weryfikację założeń na etapie projektowania, realizacji lub nadzoru.

Koszt:  980zł*

Miejsce i data szkolenia: 

Katowice  04.04. 2017 Poznań 11.04.2017 Gdańsk  17.05.2017  Warszawa  23.05.2017

GEOTECHNIKA DLA INŻYNIERÓW BUDOWY

Forma szkolenia: wykład, dyskusja

Czas trwania: 8h

Materiały: materiały w wersji papierowej zawierające prezentacje i komentarze prowadzących

Opisz szkolenia: Prawidłowa weryfikacja podłoża budowlanego na etapie prowadzonych prac ziemnych jest często kluczem do uniknięcia wielu opóźnień i kłopotów. Ważna jest wiedza związana z zasadami zlecania dokumentacji geologicznej i geotecznicznej (dla późniejszej weryfikacji merytorycznej i kosztowej dla prowadzonych później inwestycji), a także umiejętność rozpoznawania grup gruntów potencjalnie nienośnych i problematycznych (często w postaci soczewek lub przewarstwień nieuwzględnionych w dokumentacjach geotechnicznych). W naszym szkoleniu skupimy się też na gruntach wbudowywanych w nasypy (jakości i metodach weryfikacji pomiarów).

Koszt:  980zł*

Miejsce i data szkolenia:

Poznań  23.02. 2017 Kraków 21.04. 2017 Poznań  26.04.2017  Gdańsk  17.05.2017

IZOLACJE I ZABEZPIECZENIA PRZED WODĄ FUNDAMENTÓW I CZĘŚCI PODZIEMNYCH KONSTRUKCJI

 Forma szkolenia: wykład, ćwiczenia praktyczne

Czas trwania: 8h

Materiały: materiały w wersji papierowej zawierające prezentacje i komentarze prowadzących

Opis szkolenia: warsztat szkoleniowy poświęcony jest technikom i materiałom budowlanym (niezbędnym do zabezpieczenia fundamentów i podzielonych fragmentów budynków) przeciw wilgoci i chroniącym ich przed wodą. Mając na uwadze ekonomiczne i techniczne uzasadnienie zastosowania izolacji, wskazuje sprawdzone rozwiązania dla konkretnych problemów.

Omawia parametry, które informują o potrzebie zastosowania izolacji i właściwą metodę jej doboru.

W drugiej części szkolenia omawia się metody doboru i zasady projektowych konstrukcji zabezpieczających przed wodą (ścianki szczelne, ściany szczelinowe) przy wskazaniem na ich techniczne właściwości i ekonomiczne uzasadnienie.

Koszt: 980zł*

Miejsce i data szkolenia:

Wrocław  05.04. 2017 Poznań 12.04.2017 Kraków  20.04.2017  Warszawa  18.05.2017

ROBOTY ZIEMNE: PLANOWANIE, PRAWIDŁOWE WYKONASTWO I ODBIÓR TECHNICZNY

Forma szkolenia: wykład, warsztaty praktyczne

Czas trwania: 8h

Materiały: materiały w wersji papierowej zawierające prezentacje i komentarze prowadzących

Opis szkolenia:  spotkanie omawia teorię oraz praktykę wykonastwa robót ziemnych. Jest ono podzielone na II bloki tematyczne. W I bloku omawia się planowanie i prawidłowe wykonastwo wykopów (płytkich i głębokich), ich zabezpieczenie, sposób zakładania odwodnień, formowania skarp, przygotowania dróg dojazdowych. W bloku II poruszony jest cykl zagadnień związanych z formowaniem nasypów.

Położono nacisk na przygotowanie robót do odbioru.

 Koszt:  980zł*

Miejsce i data szkolenia:

Poznań  22.02. 2017 i 25.04.2017 Kraków 20.04.2017 Warszawa  23.05.2017  Gdańsk 30.05.2017

PROJEKTOWANIE FUNDAMENTÓW

 Forma szkolenia: wykład, warsztaty

Czas trwania: 8h

Materiał przygotowany w oparciu o Eurokody: tak

Materiały: materiały w wersji papierowej zawierające prezentacje i komentarze prowadzących

Opis szkolenia: to warsztat umiejętności, gdzie w obszernej formie przedstawiono zasady projektowania i funkcje różnego rodzaju fundamentów bezpośrednich, stosowanych najczęściej w projektowaniu popularnych konstrukcji budowlanych.

W pierwszej części wykładowej zwrócono uwagę na kluczowe parametry geotechniczne i konstrukcyjne mające znaczący wpływ na wytrzymałość posadowień.

W części praktycznej  części omawiamy projektowanie fundamentów w popularnych programach do projektowania fundamentów oraz metod sprawdzenia poprawności obliczeń.

Koszt:  980zł*

Miejsce i data szkolenia:

Wrocław  06.04. 2017 Poznań 13.04.2017 Kraków  20.04.2017 Gdańsk 16.05. 2017

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH HAL WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH WSPOMAGANE WYKORZYSTANIEM METOD KOMPUTEROWYCH

 Forma szkolenia: wykład, ćwiczenia warsztatowe

Czas trwania: 8h

Materiały: materiały w wersji papierowej zawierające prezentacje i komentarze prowadzących

Opis szkolenia: głównym zagadnieniem szkolenia są nowoczesne metody projektowania bardzo popularnych w Polsce hal wielkopowierzchniowych.

Zaprezentowane metody projektowe są oparte o wybrane sposoby obliczeń w programach do projektowania hal.

Wyszczególniono materiały budowlane wykorzystywane do budowy tego typu konstrukcji, rekomenduje rodzaje fundamentów pośrednich i bezpośrednich, słabe punkty konstrukcji i generuje wskazówki i porady praktyczne wspomagające prace projektowe i budowlane.

Koszt:  980zł*

Miejsce i data szkolenia:

Poznań  21.02. 2017 Wrocław 05.04.2017 Kraków  19.04.2017 Gdańsk  31.05.2017
 • WARSZTAT
 • najnowsze ustalenia
 • wysoki poziom merytoryczny
 • [/pricing_column]
  • SZKOLENIE TECHNICZNE
  • KOTŁOWNIE ZBIORCZE – ROZWIĄZANIE DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH I GMIN 
  • 05.04.2017r.
  • najnowsze informacje o dotacjach
  • tanie technologie grzewcze
  • 8h szkolenia technicznego
  [/pricing_table]