zapobiec powodzi

CYKL SZKOLEŃ:   Zarządzanie kryzysowe w JST

POWÓDŹ W GMINIE I POWIECIE

zgłoszenia do 14.11.2017r.

PLAN SZKOLENIA:

BLOK I: NIEZBĘDNIK PRAWNY – OCHRONA POWODZIOWA I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

9:30- 10:30 Podstawy prawne w zakresie ochrony powodziowej i zarządzania kryzysowego

10.30 – 11.30 Nowelizacja Ustawy Prawo Wodne – jej konsekwencje dla JST

BLOK II: POWÓDŹ W GMINIE I POWIECIE

11:45 – 13:15 BLOK I:  Plan operacyjny ochrony przed powodzią w gminie i powiecie – zalecenia i dobre praktyki w świetle nowych przepisów

13:30 – 15:00 BLOK II: Przygotowanie gminy i powiatu do zagrożenia powodziowego

– zarządzanie kryzysowe w gminie i powiecie

– ewakuacja mieszkańców

– przepływ informacji pomiedzy gminą/ Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego/ Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego

– powiatowy/gminny magazyn powodziowy

15:00 – 15:15 Dyskusja i prezentacja merytoryczna konferencji

miejsca i terminy: 

KATOWICE – 21.11.2017r.

WROCŁAW – 22.11.2017r.

POZNAŃ – 23.11.2017r.

WARSZAWA – 30.11.2017r.

prowadzący: 

Ekspert z wieloletnim  doświadczeniem w zakresie ochrony ludności, zarządzania kryzysowego w samorządach oraz zagadnień ochrony przeciwpowodziowej w czasie wystąpienia zagrożenia powodziowego na terenie województwa.

Pracownik sektora administracji rządowej oraz wykładowca szkoły wyższej prowadzący zajęcia w zakresie zarządzania kryzysowego w administracji publicznej.

cena: 600zł netto dla JST* (738zł brutto)

*gdy udział w SZKOLENIU o charakterze usług kształcenia zawodowego jest finansowany w co najmniej 70% ze środków publicznych